PUMPA - SMART LEARNING

எங்கள் ஆசிரியர்களுடன் 1-ஆன்-1 ஆலோசனை நேரத்தைப் பெறுங்கள். டாப்பர் ஆவதற்கு நாங்கள் பயிற்சி அளிப்போம்

Book Free Demo

Theory

Textbook Questions

1. Choose the correct answer

Difficulty: medium

5
2. Match the following

Difficulty: medium

5
3. Short answer I

Difficulty: medium

10
4. Short answer II

Difficulty: medium

4

Teacher manual